Törzstőke-emelés: két év haladék a Kft-knek

2013.10.29. 17:45

160-170 ezer Kft-t érint az a rendelkezés, amely szerint 2016. március 15-ig a törzstőkét a jelenlegi 500 ezerről 3 millió forintra kell megemelni. Bár az új Ptk. már jövő márciustól hatályos, a Kft-k várhatóan két év türelmi időt kapnak, hogy létesítő okirataikat összhangba hozzák az új rendelkezésekkel, derül ki a Szecskay Ügyvédi Iroda összegzéséből.

Régi vagy új Ptk?

A 2014. március 15. előtt megkötött szerződéseket nem kötelező, de sok esetben érdemes az új Ptk-hoz igazítani. Különösen az adásvételi és a vállalkozási szerződéseket, mert ezekben az esetekben az új törvény értelmében hibás teljesítés esetén hosszabb ideig lehet kijavítást, cserét vagy árleszállítást kérni.

Az új Polgári törvénykönyv 2014. március 15-én lép hatályba. Az Országgyűlés külön törvényt alkotott az úgynevezett átmeneti rendelkezésekről, vagyis azokról a szabályokról, amelyek meghatározzák, hogy az új Ptk. mely szabályát kinek és mikortól kell alkalmaznia. Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvényről („Ptké”) ma tartotta a zárószavazást a Parlament, tájékoztat a Szecskay Ügyvédi Iroda.

A Kft. törzstőkéjét tehát legkésőbb 2016-ig kell felemelni 3 millió forintra. A közkereseti és a betéti társaságok esetén a haladék egy évvel rövidebb, a határidő 2015. március 15. Ha egy cég ennek nem tesz eleget, pénzbírság sújtja, de hogy ez az összeg mekkora, azt várhatóan az új cégtörvényből tudjuk majd meg.

Ha a 3 millió forintos jegyzett tőkéhez szükséges pénzállomány nem áll a tagok rendelkezésére, és a tőkeemelés apporttal sem oldható meg – tehát például ingatlant vagy gépjárművet sem tudnak bevinni a társaságba –, úgy a Kft átalakulhat közkereseti vagy betéti társasággá. A tagok dönthetnek továbbá úgy, hogy a társaság egyesül más gazdasági társasággal. Fontos, hogy az átmeneti időszak alatt a társaságra a régi Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései lesznek irányadóak, hívta fel a figyelmet Boronkay Miklós, a Szecskay Ügyvédi Iroda ügyvéde.

Két évig mérlegelheti egy Kft., a régi, vagy az új Ptk. szerint szerződikForrás: [origo]

Mikor kössünk új szerződést?

Több szempontot kell figyelembe vennie annak a vezető tisztségviselőnek, aki azt mérlegeli, 2014. március 15-e előtt vagy után kössön meg egy adott szerződést. Szűkíti a mozgásterét, hogy az új Ptk. bizonyos típusú szerződéses biztosítékokat – például a biztosítéki célú engedményezést – érvénytelennek tekint. Másfelől megszüntet olyan korlátokat, amelyeket a jelenlegi Ptk. tartalmaz: például a vételi jogot 5 évnél hosszabb időre is ki lehet majd kötni.

Boronkay Miklós elmondta, hogy mivel az új Ptk. szigorítja a szerződésszegésért való felelősség szabályait, csak esetről esetre dönthető el, hogy a jelenleg hatályos vagy az új Ptk. szerint előnyösebb szerződniük.

A jövő március 15-e előtt megkötött szerződésekre továbbra is a jelenleg hatályos szabályokat kell alkalmazni, nincs módosítási kötelezettség. Ez akkor is igaz, ha a felek 10 évre szóló bérleti szerződést kötöttek 2012-ben. Lehetőség van azonban arra, hogy a felek utólag akként állapodjanak meg, ezekre a már megkötött szerződésekre is az új Ptk. legyen irányadó. Mivel több szempontból is jelentősen változnak a szabályok, indokolt lehet ezt megfontolni. Például: hibás teljesítéskor az új Ptk. eltörli az úgynevezett „jogvesztő” kellékszavatossági határidőket, ami azt eredményezi, hogy hibás teljesítés esetén hosszabb ideig lehet majd kijavítást, kicserélést, árleszállítást kérni. Vagyis adásvételi, illetve vállalkozási szerződések esetén a vevők és a megrendelők jobban járhatnak, ha szerződésüket az új Ptk-nak rendelik majd alá.

A jogi személyek létesítő okiratát a legtöbb esetben módosítani kell

A Ptké. törvény a legtöbb esetben a létesítő okirat – társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat – módosítását fogja igényelni. Mindezt illeték- és közzétételi díj fizetése nélkül tehetik meg a cégek. Ha egy társaság létesítő okirata 2014. március 15-ét követően bármilyen okból módosul, akkor a létesítő okiratot hozzá kell igazítani az új Ptk. szabályaihoz. Erre főként azoknak a cégeknek érdemes már most felkészülniük, amelyekben a vezetés úgy érzi, hogy a jelenlegi szabályok túlságosan is korlátozzák a működésüket. A kötelező módosítás kiegészíthető a cég működését gyorsító módosításokkal – például rövidebb határidő a taggyűlés összehívására –, vagy egyéb stratégiai változtatásokkal.

kkvkfttörzstőke