Tudja mi az az MRP? Pedig már a gazdasági szótár része

2017.05.12. 13:32

Egyre több MRP jön létre. A konstrukció lényege, hogy a foglalkoztató vagy anyavállalata egy olyan szervezetet hoz létre, amely a cég értékpapírjainak egy részét a munkajövedelmek kifizetésére fordítja, de úgy, hogy az értékpapírt nem kell közvetlenül átadnia a munkavállalóknak. Azért van nem egy buktató is.

Az MRP szervezetben a társaság munkavállalói tagi részesedést kapnak, és ezáltal tudnak hozzájutni az MRP-nek átadott értékpapírok hozamához. Bár a munkavállalók tulajdonosai lesznek az MRP szervezetnek, részesedésük kizárólag arra jogosítja őket, hogy kifizetésben részesüljenek a szervezeten keresztül, szavazati joguk vagy beleszólásuk sem az MRP szervezet ügyeibe, sem pedig azon keresztül a munkáltató ügyeibe nincsen.

Az MRP legnagyobb előnye annak adózásában rejlik 

– mondta Csővári István, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda partnere. Az MRP-n keresztül a munkavállalók tőkejövedelemként (azaz 15 százalékos adóteherrel) adózó jövedelemhez jutnak, ahelyett, hogy a juttatás után a teljes munkavállalói és munkáltatói közterhet meg kellene fizetni. Fontos, hogy

a dolgozók MRP szervezetben való részesedésszerzése adómentes,

normális esetben ugyanis, amikor a munkáltató közvetlen juttat a munkavállalóknak ingyenesen vagy kedvezményesen értékpapírt, a juttatás után adózni kellene.

Egyre ismertebb az MRP rendszerForrás: AFP/Sandy Huffaker

Az MRP szervezet általában a kezelésében lévő foglalkoztatói részvényeiken termelődő osztalék nyereségét osztja fel a dolgozók között, ugyancsak osztalékként. De van több lehetősége is:

  • ne részvényt, hanem a foglalkoztató által kibocsájtott kötvényt vagy egyéb értékpapírt tartson, és ennek hozamát ossza fel a munkavállalók között.
  • Nincs korlátozás arra nézve sem, hogy ne az értékpapír hozama, hanem az értékpapír eladásával vagy visszavásárlásával realizált tőkenyereség kerüljön felosztásra.
  • Kialakíthatók továbbá olyan konstrukciók is, amelyekben a kifizetések csak részben vagy egyáltalán nem függenek az értékpapír hozamától.
  • a munkáltató értékpapírjain túlmenően akár a munkáltató anyavállalatának az értékpapírjai is bevonhatók lehetnek az MRP körébe. Ezáltal akár kft. formájában működő cégek is tudják az MRP előnyeit élvezni.

Néhány dologra azonban oda kell figyelni. A munkavállalói kifizetések alapdokumentuma a javadalmazási politika, amely tartalmazza, mely munkavállaló milyen mértékben juthat hozzá az MRP-ben képződő jövedelemhez. Nem tartalmazhat a munkavállalók közötti indokolatlan hátrányos megkülönböztetést, valamint figyelembe kell venni azt a törvényi kritériumot is, hogy

a kifizetések feltétele a társaság működési eredményének vagy egyéb mutatóinak előre rögzített javulása.

Legalább ennyire kényes kérdés a foglalkoztató társasága feletti tulajdonosi kontroll megtartása. Megfelelő struktúrával és szerződéses rendszerrel kell azt kidolgozni, hogy hiába kerül át a foglalkoztató részvényeinek egy része az MRP-hez, az semmiképpen se eredményezze a tulajdonosi döntési jogok megnyirbálását.

munkabérértékpapírcég