Külföldi cég hogyan hajthat be pénzkövetelést peren kívül Magyarországon?

2018.07.06. 12:00

Külföldi cég 2018. január 1-jétől már nem indíthat fizetési meghagyást Magyarországon még magyar jogi képviselő útján sem. Ettől még van lehetőség peren kívüli eljárásra az európai fizetési meghagyással, mely még további előnyökkel is rendelkezik.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) 2018. január 1-jétől hatályba lépett módosítása szerint a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés kizárólag akkor érvényesíthető fizetési meghagyás útján, ha a feleknek van ismert belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (kézbesítési címe). Tehát már nem csak a kötelezett esetén, de a jogosult esetén is kritérium a belföldi cím.

A magyar adóssal rendelkező külföldi vállalkozások az európai fizetési meghagyással érvényesíthetik jogos követeléseiket, mely az európai unió jelenleg 24 hivatalos nyelvéből 23 nyelven érhető el, online kitölthető az európai igazságügyi portálon (europen justice) a 23 nyelv egyikén. Ezzel a jogosult külföldi vállalkozás magyar jogi képviselő nélkül is képes kitölteni és benyújtani a kérelmet Magyarországon.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás Magyarországon teljes egészében papíralapú.

Peren kívül is be lehet hajtani külföldről egy magyar cég elleni pénzkövetelést az európai fizetési meghagyás segítségévelForrás: Shutterstock

A vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint három fő követelménynek kell teljesülnie ahhoz, hogy európai fizetési meghagyás útján érvényesíthető legyen a követelés. Az eljáró bíróság államának joghatósággal kell rendelkeznie az ügyben, az ügynek határon átnyúló jellegűnek kell lennie és európai fizetési meghagyással (is) csak lejárt pénzkövetelés érvényesíthető.

Az unió tagállamainak többségében az európai fizetési meghagyások kibocsátása bírósági hatáskörben van. Az egyik kivétel Magyarország, ahol a közjegyző az eljáró bíróság, a hatáskörrel rendelkező szerv. A magyar fizetési meghagyáshoz hasonlóan az európai fizetési meghagyás is benyújtható bármely közjegyzőhöz.

Az európai fizetési meghagyásról további részletek a Jogászvilág.hu cikkéből tudhatók meg.

Ha tetszett a cikk, kattints a Tetszik gombra, és többé nem maradsz le a friss híreinkről!