Fontos energetikai határidő jön a nagyvállalatoknak

2017.06.02. 12:54

A nagyvállalatoknak kevesebb mint egy hónapjuk maradt arra, hogy teljesítsék az energiahatékonysági törvényben előírt kötelezettségeiket. Három feladatot biztosan el kell végezni a hátralévő időben.

A 2015. évi LVII. törvény az alapja a nagyvállalatokat érintő határidőnek. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tájékoztatása szerint az érintett társaságoknak három kötelezettséget kell teljesíteniük a hivatalnál.

Elektronikus ügyintézés

Azok a vállalatok, amelyek még nem tették meg, elektronikusan regisztrálhatnak a MEKH honlapján, az elérhető nyomtatvány kitöltésével.

A regisztráció nem egyenlő az előírt adatszolgáltatási kötelezettséggel. A regisztrációt követően teljesíteni kell az éves energiafogyasztásra vonatkozó bejelentési kötelezettséget is.

A nagyvállalatoknak az éves energiafogyasztására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségük mellett be kell számolniuk az energiamegtakarítást célzó, illetve a megvalósított energiahatékonysági intézkedéseikről. Ennek részletes szabályait a törvény végrehajtásáról szóló 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet írja elő. Nem árt tisztában lenni azzal, hogy az itt felsorolt rendelkezések és előírások a törvény alapján nem csak a nagyvállalatokat érintik.

Fontos határidő közelegForrás: 123RF

A jogszabály a nagyvállalatok mellett, más gazdálkodó szervezetek számára is előírhatja energetikai szakreferens igénybe vételének kötelezettségét.

Az adatszolgáltatás alapvetően három területre terjed ki az érintett gazdálkodó szervezetek részéről:

- energiafelhasználással összefüggésben,
- energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel,
- szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben

Az érintett szervezetek tennivalóit szintén a hivatkozott végrehajtási rendelet tartalmazza. Ugyanakkor az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a referens nyújtja be a szervezet nevében.

Érdemes pontosan tájékozódni a regisztráció és az adatszolgáltatás menetéről, lépéseiről. A nagyvállalati regisztráció és az energetikai szakreferens igénybe vételéhez szükséges az Ügyfélkapu használata, ennek azonban előfeltétele a MEKH letölthető nyomtatványának kitöltése. Ez utóbbit csak postán lehet visszaküldéni.

Nem csak kattintani, fizetni is kell

Az előírt regisztrációs díjat teljesíteni banki átutalással kell a hivatal honlapján található bankszámla számra. Az utalás során – az egyértelmű azonosíthatóság érdekében – a gazdálkodó szervezet megnevezése mellett, fel kell tüntetni annak adószámát is.

Lényeges, hogy

mind a regisztrációs, mind a díjfizetési kötelezettségi fennáll akkor is, ha a nagyvállalat mentesül az energetikai auditálási kötelezettség alól.

A befizetésre a 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése vonatkozik, így az számla nélkül is érvényes, a könyvvitelben megjeleníthető számviteli bizonylatként tekintendő.

Amikor jöhet a bírság

Most bírságolási moratórium van érvényben, mely június 30-án lejár. Eddig a napig a MEKH nem szab ki bírságot, sem a kötelező energetikai auditálás elmaradása, sem pedig amiatt, ha a gazdálkodó szervezet elmulasztja az energetikai szakreferens igénybe vételének hivatal fele történő bejelentését.

Ez a moratórium hamarosan lejár. Az érintett gazdálkodó szervezeteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a hivatal bármely előírt kötelezettség elmulasztása esetén bírságot szabadhat ki, ideértve azt is, ha a szervezet valamennyi kötelezettségét teljesítette, de csak a határidő után. Érdemes áttekintetni a MEKH internetes oldalait, hogy a hátralévő nem egész egy hónapban teljesíteni lehessen azt az előírt kötelezettséget is, amely eddig nem történt meg.

energiaenergiahatékonyságMEKH