Két hét van a NAV-os bejelenetkezésre

2017.09.13. 12:34

Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe; az idei szerződésen alapuló szolgáltatásnyújtásnál ez már eddig is kötelező volt. A kötelezettséget a cégtemetők visszaszorításának szükségessége indokolja. 

A székhelyszolgáltatás igénybevételére a legnagyobb motiváció jellemzően a helyi iparűzési adó alóli mentesség. A szolgáltatók a jobb értékesíthetőség érdekében előszeretettel választanak maguknak olyan szolgáltatási helyet, ahol a helyi önkormányzat nem vet ki iparűzési adót. Előfordul az is, hogy az önkormányzat a vállalkozások ösztönzése érdekében a befizetett gépjárműadó bizonyos százalékát visszaadja - sorolja a Írisz Office Könyvelő, Tanácsadó Zrt. a lehetséges indokokat a székhelyszolgáltatás mellett.

A székhelyszolgáltatások sok esetben hátrányosabb helyzetű régióban létesülnek, vagyis olyan pályázati lehetőségeket is ki lehet itt használni, amelyek Közép-Magyarországon nem elérhetők, vagy csak alacsnyabb támogatási intenzitás mellett. Sok vállalkozás azért viszi a székhelyét székhelyszolgáltatóhoz, mert a vállalkozásának nincs saját ingatlana, és el szeretné kerülni azt, hogy a NAV az ügyvezető lakásában tartson adóellenőrzést.

Vannak olyan külföldi vállalkozók, akiknek eleve nincs más lehetőségük, mint székhelyszolgáltatóhoz fordulni, mert túl keveset vannak Magyarországon ahhoz, hogy a mindennapi ügyintézést, tipikusan a postakezelést határidőben intézni tudják. Vannak, akik egyszerűen spórolni szeretnének, nem akarnak sokat költeni bérleti díjra.

cégtemetőillusztráció - Forrás: MTI/Marjai János

Székhelyszolgáltató az, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

A NAV-nak az alábbi adatokat kell bejelenteni: a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének és határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontját.

Újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül, újonnan alakult egyéni vállalkozóknak a bejelentkezéssel egyidejűleg kell bejelentést tenniük. Már létező vállalkozás esetében a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül meg kell tenni a bejelentést. Ha nincs változás, akkor a bejelentést 2017. szeptember 29-ig kell megtenni az erre rendszeresített nyomtatványon.

Amellett, hogy a NAV a feledékenyekre mulasztási bírságot szabhat ki, ám ez esetben ezek a cégek kockázatos adózóvá válnak az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt. Érdemes jól megválasztani a székhelyszolgálatót, mert közvetett kellemetlenség lehet, ha cégtemető minősítést kap egy székhelyszolgáltató helyrajzi száma. Ha egy hitelminősítő, például az Opten rossz értékelést ad egy helyrajzi számnak, úgy ebben az esetben a bankok is korlátozni fogják a vállalkozás hitelezését. Ez akkor fordulhat elő, ha a szolgáltató mindenfajta céggel szerződik, nem ellenőrzi le a partnereit.

mulasztásszékhelyszolgáltatásNAV