Így vezethet be hűségidőt a cég a munkavállalói felé

2018.05.02. 17:31

Az utóbbi mintegy két évben alapvető fordulat állt be a munkavállalói piacon. Míg egészen mostanáig az volt a munkavállalók hozzáállása évtizedeken át, hogy mivel bárkit felvesznek a helyébe, ezért tűrni kell és tovább dolgozni, nehogy kirúgják, addig mára nagyot fordult a világ: egyes iparágakban bénító lett a létszámhiány, szakemberhiány, ezért a cégek elkezdtek a munkavállalók kedvében járni. Érzékelik ezt a munkavállalók is, akik így könnyebben váltanak munkahelyet, otthagyva csapot-papot, köztük azt a tudást is, amit a cégnél, a cég pénzén halmoztak fel. A szakemberképzés ma már nem olcsó mulatság és rengeteg időbe is kerül, mire a képzett munkaerő megfelelő munkát tud végezni, ezért nem mindegy a cégek számára, hogy mikor lép le a munkavállaló. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd az Adózóna.hu hasábjain ismertette a törvényes jogi lehetőségeket a munkavállalók megtartására.

Hosszabbított felmondási idő

A felmondás esetén, a munkavállaló vagy a munkáltató közül bármelyik fél teszi is azt, legalább 30 nap a felmondási idő. Ha a munkavállaló mond fel, akkor ez mindig 30 nap, de ha a munkáltató, akkor a felmondási idő 30 és 90 nap között van, mely a munkaviszonyban eltöltött idő arányában számítandó ki.

A törvény megengedi azonban, hogy a felek a fentinél hosszabb felmondási időben állapodjanak meg. Ez legfeljebb 6 hónap lehet, azaz a munkavállaló felmondása esetén még legfeljebb fél évet dolgozhat a cégnél.

A felmondás jogának ideiglenes korlátozása

A felek megállapodhatnak abban is, hogy a munkaviszony nem szüntethető meg felmondással, legfeljebb a megállapodástól számított egy évig. A munkaviszony természetesen ilyen esetekben is megszüntethető közös megegyezéssel, vagy azonnali hatályú felmondással, hiszen ezek jogilag eltérnek a felmondástól, és az ideiglenes korlátozás csak a felmondásra él.

A munkavállaló idő előtti távozásáról már a munkaviszony létesítésekor célszerű előre rendelkezniForrás: Nyul | Dreamstime.com

Határozott idejű munkaviszony

A felek legfeljebb 5 évre határozott időtartamú munkaszerződést is köthetnek. Ez a legkötöttebb jogviszony, így ebből a legnehezebb szabadulni. A felmondást ilyen esetekben a munkavállaló az Mt. 67. paragrafusának (2) bekezdése alapján köteles megindokolni, a felmondás indoka pedig csak az lehet, ha számára lehetetlenné válik a munkaviszony fenntartása, vagy az - a körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel járna.

A munkáltató határozott idejű munkaviszonyt felmondással szüntetheti meg a munkaviszonyt felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. Sőt, a munkáltató az azonnali hatályú felmondással is élhet, amit indokolnia sem kell. Ekkor azonban a munkavállaló jogosult 12 havi távolléti díjra, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, akkor a hátralévő időre járó távolléti díjra.

Tanulmányi szerződés

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos ideig – de legfeljebb öt éven át – nem szünteti meg felmondással a munkaviszonyát.

Mint arra Dr. Hajdu-Dudás Mária felhívja a figyelmet, a képzettség megszerzését követő munkaviszony időtartamát a támogatás mértékével, nem pedig a tanulmányok idejével arányosan kell megállapítani, különben a szerződés részlegesen érvénytelen lesz. A tanulmányi szerződésben kötbér is kiköthető arra az esetre, ha a munkavállaló a vállalt időre nem szerzi meg a képzettséget.

A teljes cikk itt olvasható el.

Ha tetszett a cikk, kattints a Tetszik gombra, és többé nem maradsz le a friss híreinkről!