Így ellenőrizheti a cégét tulajdonosként

2018.09.11. 09:24

Cégtulajdonos, de nem Ön viszi cég ügyeit? Nem lát rá cége működésére? Előfordult már, hogy többet szeretett volna tudni egy ügyről, de nem kapott róla információt a cégvezetéstől? A gazdaságitársaság-tulajdonosok felvilágosítás-iratkérési lehetőségeit szedte össze dr. Vas Tamás ügyvéd a Kamaraonline.hu-n.

A gazdasági társaság tagjai (ahogy a részvénytársaság részvényesei is), amennyiben nem vesznek részt a társaság vezetésében, rendszerint nem ismerik a vállalkozás belső működését, szervezetét, és az egyes ügyekre sincs rálátásuk.

Pedig adódhatnak olyan ügyek, amikor ez az igény nem csak megjelenik, de indokolt és jogos is.

A tulajdonos azonban a cég vezetéséhez képest információs hátrányban van.

Különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet az a tag, aki a vállalkozásban kisebbségi tulajdonos, hiszen így a társaság taggyűlésének/közgyűlésének döntéseire is csekély a ráhatása, jellemzően a vezető tisztségviselők választásakor sem tudja érvényesíteni érdekeit. A Ptk. és a Ctv. éppen ezért biztosít olyan, a társasági tagsághoz kapcsolódó jogokat, amelyek gyakorlásával mégis betekinthet az érdekelt a cég életébe. Ezen kívül további jogok biztosíthatók a társaság létesítő okiratában is.

A tag a legfőbb szerv, azaz a kft. taggyűlésén, illetve a részvénytársaság közgyűlésén jogosult kérdéseket feltenni, észrevételt és indítványt tehet, továbbá szavazati joggal bír. A tag az ülésen meghatalmazott útján is részt vehet, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A tag az ülésről készült jegyzőkönyvbe, felvételekbe és a határozatok könyvébe betekinthet, azokról másolatot kérhet.

A társaság működésével, tevékenységével, gazdálkodásával összefüggésben a tag felvilágosítást és iratbetekintést kérhet a vezető tisztségviselőtől, aki ennek köteles eleget tenni, a vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A vezető tisztségviselő a felvilágosítás és az iratbetekintés biztosításának feltételeként titoktartási nyilatkozat aláírását követelheti a tagtól, amelynek hiányában a kérelem teljesítését megtagadhatja.

A cégvezetést nem gyakorló, akár kisebbségi tulajdonosnak is van joga betekintést nyerni cége ügyeibeForrás: Image Source/Image Source/Fotografie Klaus Ti/Fotografie Klaus Ti

A vezető tisztségviselő ugyancsak megtagadhatja a felvilágosítást és az iratbetekintés biztosítását, amennyiben megítélése szerint az a társaság üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő tag a jogát visszaélés-szerűen gyakorolja. Előbbi eset tipikusan, ha a tag versenytársnak minősülő másik vállalkozásban is tagsággal rendelkezik.

A kérelem indokolás nélküli megtagadása (nem teljesítése) esetén a tag a cégbíróságtól kérheti törvényességi felügyeleti eljárásban a vezető tisztségviselőnek a felvilágosítás és az iratbetekintés biztosítására kötelezését. Amennyiben azonban a vezető tisztségviselő a konkrét kérelem teljesítését a megtagadás okának érdemi megjelölésével utasította el, az információ kiadását csak társasági határozat felülvizsgálatára irányuló peres eljárásban kezdeményezheti a tag.

A témáról bővebben olvashatnak a Kamaraonline.hu oldalán dr. Vas Tamás ügyvéd, az iLex együttműködő partner, Egyéb Jogi Ügyek Divízió-vezetője tollából.

Ha tetszett a cikk, kattints a Tetszik gombra, és többé nem maradsz le a friss híreinkről!